Doğum yeri ve tarihi: Hacettepe, 11.08.1973

Medeni Durumu: Evli, 2 çocuklu

Yabancı Dil: İngilizce (ÜDS puanı: 86.25)

 

EĞİTİMİ


İlkokul:
Yalçın Eskiyapan İlköğretim Okulu, Ankara 1979-1981
Özel Yükseliş Koleji, Ankara 1981-1984

Ortaokul – Lise:
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, İstanbul 1984-1991

Lisans:
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 1991-1997

İhtisas:
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bursa 1998-2003

Doktora:
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bursa 2005-2009

Jinekolojik Onkoloji yan dal uzmanlık:
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bursa 2005-2010

01.07.2003 – 07.11.2003 Uzman Doktor
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,

02.02.2004 – 30.11.2004 Askerlik Hizmeti
Tabip Asteğmen, Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Erzurum

01.12.2004 – 17.11.2009 Uzman Doktor
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bursa

18.11.2009 – 23.06.2011 Yardımcı Doçent Doktor
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bursa

01.01.2010 – 31.03.2010 Gözlemci Doktor
Charite Universitatsmedizin, Department of Gynecologic Oncology,
Berlin, Germany.

01.06.2010 – 31.08.2010 Gözlemci Doktor
Roswell Park Cancer Institute, Department of Gynecologic Oncology,
Buffalo, New York, US.

23.06.2011 – …. Doçent Doktor
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bursa

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Ozan H, Bilgin T, Develioğlu O, Özerkan K, Aşkalli C. Jinekolojik kanser ameliyatlarında antibiotik kullanımı. VI. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 11-15 Ekim 1998, Hotel Bilkent-Ankara. (P-23)

E2. Bilgin T, Özalp S, Yalçın ÖT, Zorlu G, Vardar MA, Özerkan K. Platin-Paklitaksel rezistan ileri evre over kanserinde gemsitabin tedavisi sonuçları. VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 23-27 Eylül 2000, Conrad Oteli-İstanbul. (P-23)

E3. Atasoy H, Özuysal S, Özerkan K. Uterusun atipik leiomyomu (Bir olgu sunumu). XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu 2000, Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanı, 24-27 Mayıs 2000,  Belek/ Antalya. (P-129)

E4. Uncu G, Özerkan K, Aydınlı U. Laparoskopik lumbosakral kolpopeksi: Bir olgu sunumu. VI. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-19 Ocak 2003, P: 42, Grand Yazıcı Otel-Uludağ. (P-42)

E5. Bilgin T, Özerkan K, Ozan H. İleri evre over kanseri olgularına uygulanan sitoredüktif cerrahide barsak rezeksiyonunun yeri. VI. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-19 Ocak 2003, Grand Yazıcı Otel-Uludağ. (P-13)

E6. Bilgin T, Özerkan K, Ozan H. İleri evre over kanseri olgularına uygulanan sitoredüktif cerrahide splenektominin yeri. VI. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-19 Ocak 2003, Grand Yazıcı Otel-Uludağ (P-12).

E7. Kimya Y, Yılmaz A, Yakut Y, Gülten T, Özerkan K, Özyürek ŞE. 1600 olguluk genetik amniyosentez deneyimimiz ve tespit edilen kromozomal anomali tipleri. VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 13-16 Ocak 2005, Grand Yazıcı Otel-Uludağ (P-2).

E8. Özerkan K, Cengiz C, Avcı İ. Kardiyak gebeliklerin epidemiyolojisi. V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 11-14 Kasım 2006, İstanbul. (P-60)

E9. Özerkan K, Özyürek ŞE, Cengiz C, Bayram F, Altun O. Fetal Akrani: Bir olgu sunumu. VIII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Karina-Uludağ. (P-114)

E10. Özerkan K, Özdil M, Çot Ö, Yalçınkaya U, Uncu G. Primer ovaryan leiomyoma. VIII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Karina-Uludağ. (P-107)

E11. Özerkan K, Özdil M, Avcı İ, Yalçınkaya U, Uncu G. Dissemine peritoneal leiomyomatosis: Olgu Sunumu. VIII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Karina-Uludağ (P-106).

E12. Özerkan K, Develioğlu O, Akşan A, Kimya Y. Canlı bir doğumla sonuçlanan heterotopik kornual gebelik: Olgu Sunumu.VIII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Karina-Uludağ. (P-103)

E13. Uncu G, Özerkan K, Özyürek ŞE, Özdil M, Aydın G. Rektum kanseri olgusunda radyoterapi öncesi yapılan laparoskopik ooferopeksi operasyonunun reprodüktif sonucu: Olgu Sunumu. VIII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Karina-Uludağ. (P-98)

E14. Özyürek ŞE, Özerkan K, Kimya Y, Altun O, Bayram F. İkiz gebeliklerin retrospektif analizi. VIII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Karina-Uludağ. (P-54)

E15. Özerkan K, Alarslan D, Çelen B, Çot Ö, Develioğlu O. Tekrarlayan gebelik kayıpları: Primer ve sekonder kayıplarda farklılıklar. VIII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Karina-Uludağ. (P-51)

E16. Kimya Y, Bostan ÖM, Yalçınkaya U, Özerkan K, Özdil M. Kliniğimizde nadir görülen üç kardiyak anomalinin fetal ekokardiyografi ve postmortem incelemelerinin karşılaştırılması. VIII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Karina-Uludağ. (P-48)

E17. Özerkan K, Küçükkömürcü Ş, Uncu G, Çelik N, Yıldırım N. Plasenta inkreta olgusunda konservatif tedavi. VIII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Karina-Uludağ. (P-11)

E18. Akar E, Özuysal S, Özerkan K, Ozan H. Pipelle biyopsi ile tanı alan metastatik lobüler meme karsinomu. X. Ulusal Patoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Antalya-Belek. (P-80)

E19. Özerkan K, Uncu G. Laparoskopik sakrokolpopeksi. III. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, Çeşme-İzmir. (V-4)

E20. Özerkan K, Atalay MA, Demir BÇ, Uncu G. Laparoskopik Sakral Servikopeksi: Uterin askı yöntemleri içinde güvenilir ve etkin bir operasyon. III. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10-14 Şubat 2010, Bursa. (V-23)

F. Diğer yayınlar :

F1. Kitap Bölüm Yazarlığı :

F1.1 Özdil M, Özerkan K. Kadın Genital Sistem Tüberkülozu. Akciğer ve Akciğer dışı Organ Tüberkülozları. 616995 Ak27 2008, ISBN 978-9944-0302-0-5, syf: 295-306.

F1.2 Özerkan K, Özdil M. Hamilelik ve Tüberküloz. Akciğer ve Akciğer dışı Organ Tüberkülozları. 616995 Ak27 2008, ISBN 978-9944-0302-0-5, syf: 313-324

F2. Kitap Bölüm Çevirisi :

F2.1 Özerkan K, Kimya Y. Alyuvar Alloimmunizasyonu. Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı, 2008. Yazar: Janyne E. Althaus. Güneş Kitabevi ISBN: 978-975-277-196-3, syf: 231-238.

F2.2 Özerkan K, Uncu G. Anormal Uterin Kanama. Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı, 2008. Yazar: Linda M. Szymanski ve Kimberly B. Fortner. Güneş Kitabevi ISBN: 978-975-277-196-3, syf: 417-427.

F2.3 Özerkan K, Uncu G. Vajinal Hastalıklar. Netter Obstetri, Jinekoloji ve Kadın Sağlığı, 2008. Güneş Kitabevi ISBN: 975-277-128-9, syf: 43-76.

F2.4 Altun O, Özerkan K. Vajinal Kanama. Acil Tıpta Belirti ve Bulgular, 2008. Nobel & Güneş Kitabevi ISBN: 978-975-6466-24-7, syf: 581-592.

F2.5 Özerkan K, Kimya Y. Gebelikte Maternal Fizyoloji. Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Tanı ve Tedavi, 2010. Güneş Tıp Kitabevleri ISBN: 978-975-277-257-1, syf: 149-158.

F3. Tıpta Uzmanlık Sonrası Doktora Tezi:

Tez Başlığı : Yüksek riskli gebeliklerde plasental membranlardaki mikroskobik koryonik psödokistlerin önemi.
Danışmanı: Prof. Dr. Sema Özuysal

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Ozan H, Bilgin T, Ozsarac N, Ozerkan K, Cengiz C. Misoprostol in uterine atony: a report of 2 cases. Clin Exp Obstet Gynecol. 2000;27(3-4):221-2.

A2. Ozan H, Ozkalemkas F, Ozan U, Ozerkan K, Bilgin T, Küçükyildiz F. Effect of prechemotherapy filgrastim on the bone marrow toxicity of topotecan. Eur J Gynaecol Oncol. 2001;22(6):463-5.

A3. Kimya Y, Yakut T, Egelí U, Ozerkan K. Prenatal diagnosis of a fetus with pure partial trisomy 1q32-44 due to a familial balanced rearrangement.Prenat Diagn. 2002 Nov;22(11):957-61.

A4. Bilgin T, Ozalp S, Yalçin OT, Zorlu G, Vardar MA, Ozerkan K. Efficacy of gemcitabine in heavily pretreated advanced ovarian cancer patients. Eur J Gynaecol Oncol. 2003;24(2):169-70.
A5. Kimya Y, Ozerkan K, Karabay A. Dehydroepiandrosterone sulfate levels and success of labor induction. Int J Gynaecol Obstet. 2004 Jul;86(1):33-4.

A6. Bilgin T, Ozerkan K, Ozan H. Splenectomy in cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer. Arch Gynecol Obstet. 2005 Apr;271(4):329-31.

A7. Saraydaroglu O, Ozuysal S, Kasap M, Ozerkan K. The importance of CD10 and h-Caldesmon in the distinction of smooth muscle tumors of the uterus and endometrial stromal sarcoma. Saudi Med J. 2008 Sep;29(9):1349-50.

A8. Ozan H, Ozerkan K, Aker S, Bülbül M. A case with three primary tumors of the ovary, endometrium and gallbladder. Eur J Gynaecol Oncol. 2008;29(5):551-3.

A9. Ozan H, Ozerkan K, Orhan A. Peritoneal tuberculosis mimicking peritoneal carcinomatosis. Eur J Gynaecol Oncol. 2009;30(4):426-30.

A10. Ozerkan K, Ocakoglu G, Rehimli S, Uncu G, Develioglu O. A comparison of low-dose and high-dose protocols of vaginal misoprostol for second trimester termination of pregnancy. Clin Exp Obstet Gynecol. 2009;36(4):245-7.

A11. Ozerkan K, Uncu G, Tüfekçi M. Insulin-like growth factor-1 and insulin-like growth factor-binding protein-1 in patients with polycystic ovary syndrome during clomiphene citrate therapy. Int J Gynaecol Obstet. 2010 Jan;108(1):71-2.

A12. Avci I, Ozerkan K, Uncu G. Serum adiponectin levels increase in lean preeclamptic women. Prenat Diagn 2010 Jan;30(1):91-2.

A13. Ozerkan K, Aydın G, Koc I, Uncu Y, Uncu G. Menstrual pattern following tubal sterilization. Med Sci Monit. 2010 Apr 1;16(4):CR197-201.

A14. Ozerkan K, Oral B, Uncu G. Mannose-binding lectin levels in endometriosis. Fertil Steril. 2010 Jul;94(2):775-6. Epub 2009 Nov 14. PubMed PMID: 19917506.

A15. Bayram F, Ozerkan K, Cengiz C, Develioglu O, Cetinkaya M. Perinatal asphyxia is associated with the umbilical cord nucleated red blood cell count in preeclamptic pregnancies. J Obstet Gynaecol. 2010 May;30(4):383-6. PubMed PMID: 20455723.

A16. Kiran B, Karkucak M, Ozan H, Yakut T, Ozerkan K, Sag S, Ture M. GST (GSTM1, GSTT1, and GSTP1) polymorphisms in the genetic susceptibility of Turkish patients to cervical cancer. J Gynecol Oncol. 2010 Sep;21(3):169-73. Epub 2010 Sep 28.PubMed PMID: 20922139; PubMed Central PMCID: PMC2948224.

A17. Demir BC, Ozerkan K, Ozbek SE, Yıldırım Eryılmaz N, Ocakoglu G. Comparison of magnesium sulfate and mannitol in treatment of eclamptic women with posterior reversible encephalopathy syndrome. Arch Gynecol Obstet. 2012 Aug;286(2):287-93. Epub 2012 Mar 17. PubMed PMID: 22427007.

A18. Ugras N, Ozgun G, Adim SB, Ozerkan K. Nevus sebaceous at unusual location: A rare presentation. Indian J Pathol Microbiol. 2012 Jul;55(3):419-20. doi: 10.4103/0377-4929.101768. PubMed PMID: 23032853.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Ozan H, Karabay A, Bilgin T, Uncu G, Gök N, Özerkan K. Effect of appendicial involvement on follow-up of ovarian serous neoplasias.European School of Oncology, 2000.

B2. Uncu G, Karahasan M, Uncu Y, Özerkan K, Tüfekçi M. Postmenopozal dönemdeki hastalarda pipelle kanül ile endometrial biyopsi sonuçları. 2nd International ve 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis, 18-21 September 2002, İstanbul-Turkey. (P-51)

B3. Ozerkan K, Uncu G, Ozyurek SE, Tufekci M. The importance of insulin like growth factor-1 and insulin like growth factor binding protein-1 during the treatment of polycystic ovary syndrome with clomiphene citrate. The Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, ASRM 2006, October 21-25, 2006, New Orleans, Louisiana. (P-806)

B4. Uncu G, Ozyurek SE, Uncu Y, Ozerkan K. Hyperinsulinemia is not associated with a higher response to ACTH stimulation in lean polycystic ovarian syndrome patients. The Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, ASRM 2006, October 21-25, 2006, New Orleans, Louisiana. (P-857)

B5. Kıran B, Ozan H, Yakut T, Ozerkan K. Evaluation of Glutathione-S-Transferases (GSTM1, GSTT1 and GSTP1) and Toll Like Receptor-9 gene polymorphisms in cervical cancer 16th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Belgrade, 11 – 14 October 2009. (P-249)

B6. Ozan H, Ozerkan K, Orhan A. Peritoneal tuberculosis mimicking peritoneal carcinomatosis 16th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Belgrade, 11 – 14 October 2009. (P-1061)

B7. Kesterson JP, Kiran G, Ozerkan K, Kanis M, Groman A, Lele S. Evaluation of the outcome benefit conferred by intensive surveillance strategies in women with early-stage endometrial cancer. GYNECOLOGIC ONCOLOGY Volume: 121 Issue: 1 Supplement: 1 Pages: S11-S12 DOI:10.1016/j.ygyno.2010.12.032 Meeting Abstract: 25 Published: MAR 2011

B8. Kasapoglu I, Ata B, Ozerkan K, Uncu Y, Celik N, Uncu G. Prospective assessment of the impact of laparoscopic excision of endometrioma on ovarian reserve; gentle surgery can benefit the ovary. 27th Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology Location: Stockholm, SWEDEN Date: JUL 03-06, 2011

Sponsor(s): European Soc Human Reprod & Embryo Source: HUMAN REPRODUCTION Volume: 26 Supplement: 1 Pages: I11-I12 Published: JUL 2011

B9. Uncu G, Kasapoglu I, Uncu, Y, Celik N, Ozerkan K, Ata B. Presence of endometrioma is associated with decreased AMH levels and antral follicle counts in women without prior ovarian surgery. 27th Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology Location: Stockholm, SWEDEN Date: JUL 03-06, 2011
Sponsor(s): European Soc Human Reprod & Embryol
Source: HUMAN REPRODUCTION Volume: 26 Supplement: 1 Pages: I309-I309 Published: JUL 2011

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : –