Rahim ağzı kanserinde tarama yöntemleri ve smear varken, acaba rahim kanserini önceden tespit edebilir miyiz? Bunun taraması var mıdır? Maalesef yok… Rahim kanseri öncelikle menopoz sonrası kanamaları olan olgularda küretaj (endometrial biyopsi) yapılarak konulmaktadır. Ne yazık ki, şikayet olmadan tanı koymak sadece kontrollere giden hastalarda yapılan ultrasonografi ile rahim dokusunda kalınlık artışından şüphe edildiğinde yapılan biyopsiler ile mümkündür.

Bir de ilerleyen yaşlarda, özellikle menopoz öncesi yoğun veya düzensiz kanamaları olan grup vardır. Bu hastalara da mutlaka rahimin içinden örnek almak için küretaj önerilmelidir. Yumurtalıklarında kist ya da kitle, rahimlerinde myom olmayan olgularda yapılan bu örneklemelerde karşımıza çıkabilen iki durum vardır. Bunlardan biri polip dediğimiz rahimin içindeki dokudan kaynaklanan et beni gibi parçacıklar, bir diğeri de HİPERPLAZİ’lerdir.

Polipler, çok önemli değildir ancak kanamalarla insan hayatını olumsuz etkilemektedirler. Şikayet devam ederse HİSTEROSKOPİ dediğimiz, rahimin içinin optik aletle görüntülenerek elektrokoter tekniğinin kullanıldığı aletlerle vajinal yoldan çıkarılması gerekebilir. Poliplerin zemininde %1-3 oranında kanser hücrelerine de rastlanılabileceği akılda tutulmalıdır. Dolayısıyla geçmeyen kanamalarda çıkartılmaları gerekir.

Hiperplaziler, rahimin içindeki endometrium dediğimiz dokunun normalden daha fazla olgunlaşarak büyümesi demektir. Aşırı östrojen maruziyetine bağlı olabildiği gibi, kalıtsal olarak aktarılan genlerdeki bozukluğa bağlı da olabilir. Bunların tip ve şekil bozukluklarına göre ayrılırlar. Basit/Kompleks ve Atipisiz/Atipili gibi… ATİPİ olmadığı müddetçe bu olguların tedavisi, yüksek doz progesteron hormonu kullanarak yapılır. 3 ay hormon tedavisi sonrası tekrar kontrol küretaj gerekir. Esas problem atipili olanlardadır. Yeni terminolojide bunlara EIN de denilmektedir. Atipili hiperplazilerin tedavisi, kişinin çocuk isteği yoksa rahimin alınmasıdır. Çünkü bu tanı konulan hastaların rahimleri alındığında nihai patoloji raporunda %35-42 oranında rahim kanseri (endometrium ca) görülmektedir.

Rahimin içindeki anormallikler haricinde, kadınlarda adet kanamalarının yoğunluğuna yol açan bir diğer hastalık da myom dediğimiz, rahimin kas tabakasının ürettiği yumrulardır.